Dokumenter & Presse

Lovgrundlag

Indholds- og procesbeskrivelse

Friskoler og private grundskoler m.v. er godkendt efter LBK nr. 786 af 15. juni 2015. Dansk Friskoleforening har en konsulentfunktion, der hjælper nye skoler i gang.

Der ydes tilskud fastsat på de årlige finanslove.

Der er bekendtgørelse om vedtægter, BEK nr. 980 af 8. oktober 2012, og et forslag til standardvedtægt udarbejdet af Dansk Friskoleforening.

Indholds- og procesbeskrivelse

Hent PDF

Tilsynserklæring 2017

Denne erklæring, som vedrører skoleåret 2016/17, er alene udfærdiget efter overværelse af undervisning på indskolingstrin (bh.kl.-3.kl), idet skolen er under opbygning og udvider med en årgang årligt. Tilsynet har omfattet de humanistiske, de naturfaglige og de praktisk/musiske fagområder.

Tilsynserklæring 2017

Hent PDF

Omtale i medierne

Artikel fra Fyens Stiftstidende

Artikel om Friskolen Glasværket og forårs-SFO fra februar 2016.

Hent PDF

Artikel fra Friskolebladet

Artikel om Friskolen Glasværket fra november 2015. Kan læses i trykt udgave på billedet til højre eller i fuld udgave i PDF herunder.

Hent PDF

Markedsføringsmateriale

Friskolen Glasværkets flyer

Hent PDF

Har I et barn, der skal starte i skole?

Så er den ny friskole i Odense måske noget for jer og jeres børn?

Friskolen Glasværket er startet i august 2016 med 0., 1. , 2. og 3. klasse. Vi udvider med et klassetrin hvert år.

Kontakt osTilmelding