Organisation og ledelse

 

Organisation og ledelse

 

Friskolen Glasværket og Odense Designakademi er den første kombinerede fri- og fagskole i Danmark.
Skolerne organiseres med én leder og én bestyrelse, hvis medlemmer er valgt fra Friskolen Glasværkets forældrekreds og Odense Designakademis skolekreds.

De to afdelinger fører hvert sit regnskab, der fremlægges som et samlet regnskab til generalforsamlingen.

Friskolen Glasværket er indmeldt i Dansk Friskoleforening og abonnerer på Friskolebladet.

 

Forældre- og skolekredsen

 

Som medlem af forældre- eller skolekreds har man ret til at deltage i skolens generalforsamlinger.
Næste generalforsamling afholdes 5. april 2018 kl. 19.

Enhver med forældre- eller værgeret til børn på Friskolen Glasværket er medlem af friskolens forældrekreds.

Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af Odense Designakademis skolekreds. Det koster kr. 100,- om året.
Tilmelding til skolekredsen findes her.

Har I et barn, der skal starte i skole?

Så er Friskolen Glasværket i Odense måske noget for jer og jeres børn.

Skolen er startet i 2016. Vi har lige nu 0.-4. klasse samt forårssfo fra marts til juli, og vi udvider med en klasse hvert år.

Kontakt osTilmelding