Profil & Værdigrundlag

Profil, værdigrundlag og nøgleord

Håndværk, kunst og design er de grundlæggende principper i den ny friskole i kombination med et højt fagligt niveau for øvrige fag, så alle børn kan blive så dygtige, som de kan.

Fagskolens værdigrundlag danner udgangspunkt for friskolen: at kende, forstå og udvikle livet gennem håndgribelige og livsnære gøremål.

Gøremålspædagogikken skal være grundlæggende. Visionen hentes også om det selvstændige barn, som er udviklet i Montessoripædagogikken.  Måske kan der udvikles  en helt ny pædagogisk retning.

Skolen skal som friskole stå mål med folkeskoleloven og de fælles mål, der er der.

Spor i hverdagen

Opmærksomheden på det enkelte barn skal altid ses i forhold til eller i sammenhæng med fællesskabet. Respekten for den enkelte og fællesskabet er ligeværdigt. De enkelte børns ressourcer skal bruges til at styrke fællesskabet.

Skolen skaber rammer for eleverne, så de kan udfordre og udvikle alle deres evner.

Skolen vil lade eleverne blive opmærksomme, nysgerrige og eksperimenterende – så det bliver elevernes egen motivation og engagement, der baner vej for læring.

Rammerne, undervisningen og omgangsformerne i hverdagen med tiltro og forventninger til eleverne fremmer og styrker selvstændighed og selvværd.

På Friskolen Glasværket vil vi i 2023, når de ældste elever er færdige med 9. klasse tilbyde Folkeskolens Afgangsprøver.

Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.
Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.
Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.

Undervisningen

Læs mere

SFO

Læs mere

Lokaler og mad

Læs mere

Undervisere

Læs mere

Har I et barn, der skal starte i skole?

Så er den ny friskole i Odense måske noget for jer og jeres børn?

Friskolen Glasværket er startet i august 2016 med 0., 1. , 2. og 3. klasse. Vi udvider med et klassetrin hvert år.

Kontakt osTilmelding