Skolepenge, budget & tilskud

Skolepenge og SFO

Der skal tages stilling til differentieret betaling i forbindelse med morgen/eftermiddag og kombination af skolepenge og SFO.

Forårs-SFO starter 1. marts 2017 for de børn, der er indskrevet i Friskolens 0. klasse til august 2017. Der vil være åbent før og efter skoletid. Læs mere om Friskolen Glasværkets SFO.

Tilskud

Der kan gives tilskud til skolepengene. Hvert år sætter der penge af på finansloven til elever på de frie grundskoler. Tilskuddet gives efter en fordelingsnøgle, hvor der tages hensyn til forældreindtægten. Kontakt skolen og få flere oplysninger.

Tabel over rater

Skolepenge pr. rate fra 2017-2018:

1224 kr., i alt 12 rater pr. år.

For barn nr. 2:

924 kr. pr. rate

 

SFO-betaling pr. rate fra 2017-2018:

Fuldtidsplads i SFO                 1530,-

Kun eftermiddag                     1224,-

Hør mere om vores klippekortordning her, hvis I har et lille behov for pasning. 

For barn nr. 2:

1326 kr. pr. rate.

Har I et barn, der skal starte i skole?

Så er den ny friskole i Odense måske noget for jer og jeres børn?

Friskolen Glasværket er startet i august 2016 med 0., 1. , 2. og 3. klasse. Vi udvider med et klassetrin hvert år.

Kontakt osTilmelding