Skolepenge

Skolepenge og Tilskud

Der kan gives tilskud til skolepengene. Hvert år sætter der penge af på finansloven til elever på de frie grundskoler. Tilskuddet gives efter en fordelingsnøgle, hvor der tages hensyn til forældreindtægten. Kontakt skolen og få flere oplysninger.

SFO

I kan tilmelde jeres barn til SFO’en med en fuldtidsplads eller en eftermiddagsplads.
Ved lille behov for SFO er det muligt at bruge vores klippekortordning.

Forårs-SFO starter 1. marts for de børn, der er indskrevet i Friskolens 0. klasse til kommende august. Der vil være åbent i almindelig SFO før og efter skoletid.

Læs mere om Friskolen Glasværkets SFO.

Tabel over rater

Skolepenge pr. rate fra 2017-2018:

1224,-  i alt 12 rater pr. år.

Skolepenge for barn nr. 2:
924,- pr. rate

Madordning
For alle skolens elever er der obligatorisk madordningen.
Madordningen koster 25 kr. per dag.

Læs mere om mad på skolen her.

SFO-betaling pr. rate fra 2017-2018:
Fuldtidsplads i SFO                1572,-

Kun morgen                             943,-

Kun eftermiddag                     1258,-

Hvis I har et lille behov for pasning, er det muligt at købe et klippekort der gælder til 10 morgener eller 5 eftermiddage.

Klippekort skoleåret 2017/2018        816,-

Klippekort skoleåret 2018/2019.       839,-

SFO for barn nr. 2:

1326,- pr. rate (fuldtidsplads)

Har I et barn, der skal starte i skole?

Så er Friskolen Glasværket i Odense måske noget for jer og jeres børn.

Skolen er startet i 2016. Vi har lige nu 0.-4. klasse samt forårssfo fra marts til juli, og vi udvider med en klasse hvert år.

Kontakt osTilmelding