Undervisere, organisation & ledelse

Organisation & ledelse

Odense Designakademi og Friskolen Glasværket organiseres med én skolekreds, én bestyrelse og én leder. De to afdelinger fører hvert sit regnskab, som fremlægges som et samlet regnskab til generalforsamlingen. Vi har erfaringer fra perioden 1979-2005, hvor der var en fagskoleafdeling og en seminarieafdeling.

Friskolen lejer sig ind i Odense Designakademis bygninger.

På længere sigt ansættes en afdelingsleder for Friskolen. Lærerne kan have ansættelse både på fagskolen og i Friskolen. Der, hvor de har det største antal timer, organiseres de. Det teknisk-administrative personale kan forblive ansat på fagskolen og levere ydelser til Friskolen.

Dansk Friskoleforening

Bestyrelsen for Odense Designakademi har meldt sig ind i Dansk Friskoleforening og har tegnet abonnement på Friskolebladet til bestyrelsen.

Dansk Friskoleforening har været behjælpelig i hele processen og formand Peter Bendix Pedersen deltog i det offentlige informationsmøde den 30. november 2015.

Friskolens lærere og pædagoger

Fleur er den faste indskolingslærer. Fleur er uddannet folkeskolelærer, håndarbejdslærer, montessorilærer og har senest taget et modul i sprogtilegnelse på UC Lillebælt. Fleur har 20 års undervisningserfaring fra Seden Skole, Odense Fagskole og Odense Håndarbejdsseminarium.

Fleur Sellerup

Indskolingslærer, fleur@sellerup.dk

Beskrivelse på vej.

Rachel Zachariassen

Lærer i Håndværk, Design & Kunst

Beskrivelse på vej.

Mads Selleup

Lærer i idræt

Mads er pædagog i SFO’en. Han er uddannet pædagog i sommeren 2015 og har erfaring fra både børnehaver og skolefritidsordninger. Mads er altid fuld af sjove, kreative idéer og stor omsorg for børnene.

Mads Duerlund Bergholm

Pædagog i SFO'en

Beskrivelse på vej.

Rebecca Delfs

Lærer i 1.-2. klasse

Beskrivelse på vej.

Giulia Barrientos Andersen

Lærer i 3.-4. klasse

Friskolens øvrige ansatte

Troels er forstander – også for Odense Designakademi. Troels har været skoleleder og forstander på en række fri- og efterskoler og har været konsulent for Dansk Friskoleforening. Troels bor sammen med sin kone Maya i forstanderboligen på skolen og tilsammen har de tre voksne børn.

Troels Midtgaard

Forstander, troels@ofag.dk

Niels er pedel og indgår i indretningen og vedligeholdelse af Friskolen.

Niels Larsen

Pedel, pedel@ofag.dk

Lene er rengøringsassistent og mentor for flere elever på Fagskolen.

Lene Eghøj

Rengøringsassistent, lene@ofag.dk

Henriette er bogholder, skolens stemme i telefonen og den daglige kontakt på kontoret – også med plaster og trøstende ord.

Henriette Faldt Hansen

Bogholder, ofag@ofag.dk

Jeanette og Lola er ansat i køkkenet til at lave mad til børnene. Skolen har bronzemærket i økologi.

Jeanette Rasmussen og Lola Olsson

Køkkenpersonale, kokken@ofag.dk

Har I et barn, der skal starte i skole?

Så er den ny friskole i Odense måske noget for jer og jeres børn?

Friskolen Glasværket er startet i august 2016 med 0., 1. , 2. og 3. klasse. Vi udvider med et klassetrin hvert år.

Kontakt osTilmelding