montessori

 

 

Friskolen Glasværkets børne- og  læringssyn er stærkt inspireret af Maria Montessoris erfaringer og arbejde som læge, som lærer, som antropolog og som forsker.

maria montessori

Maria Montessoris (1870-1952) teorier om børns udvikling og læring er ikke mindre aktuelle i dag, end da hun udformede dem.
Vigtigst er, at børn har potentiale. Børn lærer bedst ved at være aktive og skabende – gennem aktiviteter udvikler de sig til stærke selvstændige individer ikke bare med omtanke og respekt for sig selv, men også andre og verden omkring dem.

Børn skal have frihed for at kunne tage ansvar – børn skal have ansvar for at få frihed.

læringsmiljøet

På friskolen tager vores læringssyn udgangspunkt i det helt åbenbare, at børn elsker at være aktive og lære! 

Vi tror på, at børn lærer bedst, når både krop og hoved aktiveres. Hands-on aktiviteter skaber kobling mellem det abstrakte og det konkrete, mellem teori og praksis.

Børn øver og øver, til de kan. Og de kan, hvis de får lov.
Det får det lov til på Friskolen Glasværket.

Vores læringsmiljøer bærer præg af dette og at vokse op i vores Montessori inspirerede læringsmiljø betyder:

* At elevernes nysgerrighed og interesse er med til at styre deres
udvikling

* At eleverne bruger omgivelserne til udvikling

* At eleverne får lov til at øve og fordybe sig i opgaverne

* At eleverne har friheden til at arbejde med opgaverne alene eller
   sammen med andre

* At eleverne har friheden til at finde en arbejdsplads alt efter, hvad
der falder dem mest naturligt

* At eleverne lærer at respektere, at alle har samme frihed til at
bevæge sig rundt og arbejde

* At eleverne lærer, at det er ok at fejle, så man kan gøre nye
erfaringer og lære nyt

* At leverne i stor udstrækning arbejder med og erfarer koblingen
mellem det konkrete og det abstrakte

* At eleverne lærer at kende deres egne læringsveje, deres styrker
   og svagheder – og lærer at navigere i verden med disse
forudsætninger

* At elevernes skaber relationer, der bygger på respekt for sig selv,
andre
og den verden, de er en del af.

* At eleverne helt naturligt støttes i at opbygge robusthed – så de
skaber et indre kompas, der kan guide dem i deres liv
fremadrettet.

lærerrollen

Når læringsmiljøet ændres, bliver lærerrolle også en anden. På friskolen betyder det grundlæggende:

* At lærerne har respekt for eleven

* At læreren har tillid til og stoler på, at eleven kan selv

* At læreren skaber et trygt læringsmiljø fysisk og psykisk med
   åbenhed, tillid og glæde

* At læreren indretter læringsrummet, så det indbyder til nysgerrig
  undren, undersøgelse og
lærerige aktiviteter

* At læreren skaber orden og struktur i klassen, så rutiner og
   rammer er tydelige
for eleverne

* At lærerens forberedelse sikrer, at det er børnene, der er aktive i
   timerne

* At lærerne guider/udfordrer/støtter den enkelte elev til
   yderligere udvikling gennem præsentation af nye værksteder 
   og/eller opgaver

* At opgaver og udfordringer i høj grad tilrettelægges, så eleven
selv mestrer
– og selv kan kontrollere, at arbejdet er rigtigt udført

Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.
Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning