Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/glasvaerket.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Montessori - Friskolen Glasværket

montessori

 

 

Friskolen Glasværkets pædagogik, lærings- og børnesyn er stærk inspireret af Maria Montessoris arbejde som læge, som lærer, som antropolog og som forsker.

maria montessori

Maria Montessoris (1870-1952) teorier om børns læring og udvikling er ikke mindre aktuelle i dag, end da hun udformede dem; børn har potentiale. Børn lærer bedst ved at være aktive og skabende – gennem aktiviteter udvikler de sig til stærke selvstændige individer ikke bare med omtanke for sig selv, men også andre og verden omkring dem.

Børn skal have frihed for at kunne tage ansvar – børn skal have ansvar for at få frihed.

læringsmiljøet

På friskolen tager vores læringssyn udgangspunkt i det helt åbenbare, at børn elsker at lære!

Børn har en stærk indre trang til at lege læring ind gennem kroppen, gennem hands-on aktiviteter og gennem hovedet.
Børn øver og øver til de kan. Og de kan, hvis de får lov.
Det får det lov til på Friskolen Glasværket.

At vokse op i vores Montessori inspirerede læringsmiljø betyder:

* At elevernes nysgerrighed og interesse er med til at styre deres
udvikling

* At eleverne bruger omgivelserne til udvikling

* At eleverne får lov til at øve og fordybe sig i opgaverne

* At eleverne har friheden til at arbejde med opgaverne alene eller
   sammen med andre

* At eleverne har friheden til at finde en arbejdsplads alt efter, hvad
der falder dem mest naturligt

* At eleverne lærer at respektere, at alle har samme frihed til at
bevæge sig rundt og arbejde

* At eleverne lærer, at det er ok at fejle, så man kan gøre nye
erfaringer og lære nyt

* At leverne i stor udstrækning arbejder med og erfarer koblingen
mellem det konkrete og det abstrakte

* At eleverne lærer at kende deres egne læringsveje, deres styrker
   og svagheder – og lærer at navigere i verden med disse
forudsætninger

* At elevernes skaber relationer, der bygger på respekt for alle og
den verden, de er en del af.

* At eleverne helt naturligt støttes i at opbygge robusthed – så de
skaber et indre kompas, der kan guide dem i deres liv
fremadrettet.

lærerrollen

Når undervisningen tilrettelægges på denne måde, bliver lærerrolle også en anden. Det betyder grundlæggende:

* At lærerne nærer en dyb respekt for eleven og den indre kraft, 
   der guider det

* At læreren har tillid til og stoler på, at eleven kan selv

* At læreren skaber et trygt læringsmiljø fysisk og psykisk med
   åbenhed, tillid og glæde

* At læreren indretter læringsrummet, så det indbyder til nysgerrig
   undren, undersøgelse og
lærerige aktiviteter

* At læreren skaber orden og struktur i klassen, så rutiner og
   rammer er tydelige
for eleverne

* At lærerens forberedelse sikrer, at det er børnene, der er aktive i
   timerne

* At lærerne guider/udfordrer/støtter den enkelte elev til
   yderligere udvikling gennem præsentation af nye materialer og
   opgaver

* At opgaver og udfordringer i høj grad tilrettelægges, så eleven
   selv mestrer
– og selv kan kontrollere, at arbejdet er rigtigt udført

Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.
Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2021/2022 har vi 0.-8. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding