Skolens Profil

 

Profil

Håndværk, kunst og design er de grundlæggende principper i den ny friskole i kombination med et højt fagligt niveau for øvrige fag, så alle børn kan blive så dygtige, som de kan.

Friskolen Glasværket og Odense Designakademi har et fælles værdigrundlag:

At kende, forstå og udvikle livet gennem livsnære
og håndgribelige gøremål.

Friskolen er inspireret af montessoripædagogikken, som er grundlæggende i hverdagen på skolen, hvor rammerne for og tilgangen til eleverne og undervisningen skaber selvstændige børn.

Friskolen Glasværket står mål med folkeskoleloven og Fælles Mål.

Fagene billedkunst og håndværk og design er på Friskolen Glasværket slået sammen til faget HDK: håndværk, design og kunst. HDK prioriteres på alle årgange som selvstændigt fag. HDK integreres desuden i skolens øvrige fag, når det kan være med til at åbne muligheder op for at kvalificere, bearbejde, underbygge eller udtrykke den daglige undervisning.

Faget kristendomskundskab er på Friskolen Glasværket omdøbt til religion, da vi mener, navnet er mere dækkende i forhold til den tilgang og det indhold, som Fælles Mål lægger op til.

På Friskolen Glasværket bruger vi kun tests som et diagnostisk redskab, når det er relevant for vores arbejde med elevens videre udvikling. Nationale test er ikke en del af vores pædagogiske arbejde.

I 2023 vil vi, når de ældste elever er færdige med 9. klasse, tilbyde Folkeskolens Afgangsprøver.

Værdier i hverdagen

Opmærksomheden på det enkelte barn skal altid ses i forhold til eller i sammenhæng med fællesskabet. Respekten for den enkelte og fællesskabet er ligeværdigt. De enkelte børns ressourcer skal bruges til at styrke fællesskabet.

Skolen skaber rammer for eleverne, så de kan udfordre og udvikle alle deres evner.

Skolen vil lade eleverne blive opmærksomme, nysgerrige og eksperimenterende – så det bliver elevernes egen motivation og engagement, der baner vej for læring.

Rammerne, undervisningen og omgangsformerne i hverdagen med tiltro og forventninger til eleverne fremmer og styrker selvstændighed og selvværd.

 

Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.
Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2020/2021 har vi 0.-7. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding