Profil

baggrund

Friskolen Glasværket er skabt med rødderne dybt forankret i Odense Designakademis kreative DNA. Friskolen bygger på Odense Designakademis over 100 årige skolekultur, hvor den enkelte får tid og rum til at fordybe, udvikle og udfolde sig personligt, kreativt, fagligt og socialt i et stærkt fællesskab.

Friskolen ønsker at danne hele mennesker, som kan være med til at gøre en forskel for sig selv og andre. Hele mennesker, som er fortrolige med egen kultur og historie og som har respekt og forståelse for andres.

Friskolen Glasværket deler værdigrundlag med Odense Designakademi:

At kende, forstå og udvikle livet gennem livsnære
og håndgribelige gøremål.

 

skolens profil

I friskolens DNA er Håndværk, Kunst og Design grundlæggende elementer.

Vi tror, at gevinsten ved at arbejde kreativt rækker meget længere end det færdige konkrete produkt. Kreative processer styres og styrkes af bevidsthed og refleksion – der kvalificerer resultatet og erfaringerne. På den måde styrkes den enkelte både personligt og fagligt i processen.

Når man skal skabe noget, skal man forholde sig åben og nysgerrigt – den samme tilgang ønsker vi at have, når man skal lære noget. Nysgerrighed giver spørgsmål og spørgsmål giver ny viden og læring.

Derfor bruges de kreative processer i alle fag, når det giver mening i forhold til at bearbejde eller formidle et indhold. Vi tror på, at vejen, til et højt fagligt niveau i alle fag, kan styrkes af at arbejde kreativt.

Pædagogisk er friskolen inspireret af Maria Montessoris teorier om børn og læring. Det præger skolens hverdag, hvor rammerne for og tilgangen til eleverne og undervisningen skaber selvstændige børn.

Læs mere om Montessori her.

SKOLENS START

Skolen startede i marts 2016 med elever i forårs SFO.
Da skolens indretning tog sin begyndelse blev processen  billeddokumenteret. Det kom der en bog ud af.

Læs bogen som online webpublikation her eller hent bogen som PDF her.

Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.
Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning