Skolens Profil

Profil

Håndværk, kunst og design er de grundlæggende principper i den ny friskole i kombination med et højt fagligt niveau for øvrige fag, så alle børn kan blive så dygtige, som de kan.

Friskolen Glasværket og Odense Designakademi har et fælles værdigrundlag:

At kende, forstå og udvikle livet gennem livsnære
og håndgribelige gøremål.

 

 

Friskolen er inspireret af gøremåls- og montessoripædagogik, som begge er grundlæggende i hverdagen på skolen, hvor rammerne for og tilgangen til eleverne og undervisningen skaber selvstændige børn.

Friskolen Glasværket står mål med folkeskoleloven og Fælles Mål.
I 2023 vil vi, når de ældste elever er færdige med 9. klasse, tilbyde Folkeskolens Afgangsprøver.

 

Spor i hverdagen

 

Opmærksomheden på det enkelte barn skal altid ses i forhold til eller i sammenhæng med fællesskabet. Respekten for den enkelte og fællesskabet er ligeværdigt. De enkelte børns ressourcer skal bruges til at styrke fællesskabet.

Skolen skaber rammer for eleverne, så de kan udfordre og udvikle alle deres evner.

Skolen vil lade eleverne blive opmærksomme, nysgerrige og eksperimenterende – så det bliver elevernes egen motivation og engagement, der baner vej for læring.

Rammerne, undervisningen og omgangsformerne i hverdagen med tiltro og forventninger til eleverne fremmer og styrker selvstændighed og selvværd.

Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.
Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.
Friskolen Glasværket er en fri grundskole med fokus på håndværk og design.

Undervisningen

 

SFO

 

Lokaler og mad

 

Undervisere

 

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2018/2019 har vi 0.-5. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding