Undervisningen

 

Undervisning handler ikke kun om indhold, men også om tilgang og struktur. Alle elementer skaber sammen de  bedste rammer for trivsel, samvær og læring – for et trygt læringsmiljø, fysisk og psykisk. Det prioriteres højt på Friskolen Glasværket.

 

Læringsmiljø

Friskolen Glasværkets indretning er inspireret af Maria Montessori tanker om læringsmiljøer. Det betyder fleksible læringsmiljøer, der giver mulighed for udfordringer og fordybelse. De er alle indrettet, så der er mulighed for fleksibilitet i løbet af undervisningen. Hver elev har en fast plads – det giver tryghed. Men der er også plads til at vælge anden eller anderledes arbejdsplads eller stilling i løbet af undervisningen. Undervisningen breder sig gerne ud på skolen eller udenfor, når det giver mening.

Friskolens inspiration i Montessori pædagogikken er tydeligere i børnemiljøets (0.-4.klasse) indretning og undervisning i form af fysiske faglige værksteder, som eleverne kan arbejde med i løbet af undervisningen. I løbet af ungemiljøet (5.-9.klasse) skifter værkstedsformen karakter og afløses af en mere projektorienteret arbejdsform. 
De ældste klasser har også flere projektuger.

Vi tager dagligt hånd om det psykiske læringsmiljø, så alle elever føler sig trygge i deres klasse og på deres skole. De skal være trygge, så de kan være åbne og nysgerrige i forhold til det de møder i undervisningen, trygge så de tør prøve, eksperimentere og udvikle det, de arbejder med, og trygge i forhold til at vise og fortælle deres klassekammerater om det hele.
På Friskolen Glasværket er der plads til forskelligheder, så længe der er gensidig respekt for alle.

 

Fagene

Friskolen Glasværket står mål med folkeskoleloven og Fælles Mål. På Danmarks Læringsportal EMU kan du læse mere om Fælles Mål.

Friskolen Glasværket står mål med Folkeskoleloven og Fælles Mål – men vi vil gerne mere end det og vejen dertil vil også være anderledes grundet vores profil. Håndværk, kunst og designs og specielt Montessoripædagogikkens indvirkning på den daglige undervisning, tilgangen til og omgangen med eleverne er helt særlig. Læs mere om Montessori her.

På Friskolen Glasværket er fagene; Billedkunst og Håndværk og design samlet i faget; Håndværk, design og kunst (HDK). Processen med at skrive kompetencemål for HDK er i gang og vil blive lagt på skolens hjemmeside, når arbejdet er færdigt.
HDK er ikke kun et selvstændigt fag – det integreres i skolens øvrige fag, når det kan være med til at åbne muligheder op for at kvalificere, bearbejde, underbygge, udtrykke eller evaluere den daglige undervisning.

Faget kristendomskundskab er på Friskolen Glasværket omdøbt til religion, da vi mener, navnet er mere dækkende i forhold til den tilgang og det indhold, som Fælles Mål lægger op til.

 

Prøver og tests

På Friskolen Glasværket bruger vi kun tests som et diagnostisk redskab, når det er relevant for vores arbejde med elevens videre udvikling. Nationale test er ikke en del af vores pædagogiske arbejde.

I 2023 vil vi, når de ældste elever er færdige med 9. klasse, tilbyde Folkeskolens Afgangsprøver.

I 2023 igangsættes en åben og inddragende proces for forældre, lærere og bestyrelse, som skal afklare om Friskolen Glasværket forsat skal have karakterer og afsluttende eksaminer eller om der skal findes en anden prøveform i forhold til at synliggøre elevernes faglige, personlige og sociale kunnen efter et langt og indholdsrigt skoleliv.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning