Forårs-SFO

Formål

Vi ser forårs-SFO´en som en bro mellem børnehave og skole, som børnene i løbet af foråret vil gå hen over – nogle i løb, andre med mindre skridt. Eleverne skal forvandles fra børnehavebørn til skoleelever. Det er en stor omvæltning, som vi, skole og forældre, skal arbejde sammen om.

I forårs SFO´en er der fokus på flere ting. Først og fremmest skal der skal skabes en tryg hverdag for den enkelte i fællesskabet. Alle eleverne skal lære hinanden, personalet og skolen godt at kende, så de føler sig trygge, får opbygget gode sociale relationer og kan trives på skolen.

Indhold

Forårs-SFO´en har deres eget lokale, hvor de trygge rammerne giver mulighed for at udfolde sig personligt, kreativt, fagligt og socialt. Eleverne skal mulighed for at være nysgerrige, aktive og medskabende så de kan udforske verden omkring dem.

Den første tid vil vi primært udforske os selv, skolen og de muligheder, vores nærmiljø byder os. Derefter vil forskellige temaer give mulighed for leg og fordybelse. Tidligere temaer har bl.a. været pirater og cirkus.
I løbet af tiden i forårs-SFO’en bliver børnene mere og mere integreret i skolens daglige rytme med fælles morgensang, frokostpause med mad i kantinen og frikvarterer med resten af skolen. Når vi når sommerferien er børnene klar til skoledage i 0. klasse med dertilhørende rutiner, omgangsformer og regler på skolen.

Dagsrytme

Hver morgen starter med samling og en snak om, hvad der skal ske i dagens løb. Måske har børnene lyst til at fortælle, vi synger, leger små lege og fortæller historier.
Om formiddagen bliver der tid til aktiviteter. Alt fra at bage boller, spille teater, lave bål, lave smykker, klippe/klistre, save, slå søm i, slå kolbøtter, cykle og løbe på rulleskøjter.
Frokosten spises i skolens kantine, hvor køkkenet har lavet dejlig mad.

Vores forventninger

Når forårs-SFO’en starter, forventer vi, at jeres barn er renligt og selv kan gå på toilettet. Desuden skal jeres barn have tøj med efter vejret, som barnet selv kan iføre sig. Vi hjælper selvfølgelig, når det er nødvendigt, men som udgangspunkt skal børnene være selvhjulpne.
For at børnene får de bedste dage, forventer vi, at de om morgenen møder udhvilet, mætte og klar til dagen.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2018/2019 har vi 0.-5. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding