Forårs-SFO

Inden opstart

I september inden børnene starter i forårs-SFO 1. marts, inviterer vi alle børn og forældre til en hyggeeftermiddag. Der vil børnene sammen med deres forældre får mulighed for at gå på opdagelse i skolens lokaler, lære nogle de voksne på skolen og ikke mindst deres kommende klassekammerater at kende.
Hyggeeftermiddagen gentages i januar og februar. Det er vores erfaring, at disse eftermiddage skaber et godt fundament, så børnene føler sig trygge, og førskolestarten bliver nemmere.

 

Forårs-SFO

Vi ser forårs-SFO´en som en bro mellem børnehave og skole, som børnene i løbet af foråret vil gå hen over – nogle i løb, andre med mindre skridt. Eleverne skal forvandles fra børnehavebørn til skoleelever. Det er en stor omvæltning, som vi, skole og forældre, skal arbejde sammen om.

I forårs SFO´en er der fokus på flere ting. Først og fremmest skal der skal skabes en tryg hverdag for den enkelte i fællesskabet. Alle eleverne skal lære hinanden, personalet og skolen godt at kende, så de føler sig trygge, får opbygget gode sociale relationer og kan trives på skolen.

Indhold

I forårs-SFO’en giver de trygge rammer børnene mulighed for at udfolde sig personligt, kreativt, fagligt og socialt. Eleverne skal kunne være nysgerrige, aktive og medskabende i processen med at udforske verden omkring dem.

I den første tid vil vi lære hinanden at kende, øge trivslen og relationerne eleverne i mellem. Det gøres blandt andet med børnemassage og fællesskabsorienterede lege og aktiviteter. Skolen skal udforskes, så eleverne føler sig trygge og hjemmevante.

Derefter vil forskellige temaer give mulighed for læring, leg, kreativ udfoldelse og fordybelse. Tidligere temaer har bl.a. været venskab og vikinger.

I løbet af tiden i forårs-SFO’en bliver børnene mere og mere integreret i skolens daglige rytme med fælles morgensang, frikvarterer med resten af skolen og andre aktiviteter. De kommer på besøg i 0.klasse, hvor de laver små skoleopgaver og  lærer de nye omgivelser at kende.
Så vi når sommerferien, er børnene på alle måder klar til skoledage i 0. klasse, de er trygge, kender skolekulturen og har mod på nye udfordringer.

Dagsrytme

Dagene i forårs-SFO’en er fra 8:10-12:00 alle dage undtagen tirsdag, hvor førskoledagen slutter klokken 13:05.

Hver morgen er der morgensamling på skolen, forårs SFO´erne deltager, når de er klar til det.
Forårs SFO starter hver morgen med godmorgenrunde og samling med en snak om, hvad der skal ske i dagens løb. Måske har børnene lyst til at fortælle, vi synger, leger små lege og fortæller historier. 
Den fælles morgenstart prioriteres højt og giver det bedste afsæt til resten af dagen.
Derefter er der tid til aktiviteter i forhold til aktuelle temaer og dagens program. Vi læser, synger, laver kreative aktiviteter, bager boller, spiller teater, laver bål, slår kolbøtter, cykler og løber på rulleskøjter. Vi bygger videre på det, børnene hver især kommer med fra børnehavetiden med opmærksomhed på sprog og tal i hverdagen. Her sår vi frøene til den læring og undervisning, som børnene skal i gang med efter sommerferien.

Forårs SFO´erne kan møde i almindelig morgen SFO kl. 6.30 – 8.00 og igen være i SFO efter forårs SFOtid sammen med 0.-3. klasse indtil SFO´en lukker kl. 16.30.

klar parat skolestart

Vi har meget fokus på at lette overgangen fra børnehaven til skolen. Vi ønsker, at børnene får den bedste start som selvstændige elever i fællesskabet på vores skole.

Derfor er der flere færdigheder, som vi forventer, I derhjemme vil have fokus på, inden jeres barn starter i vores forårs SFO. Det er helt sikkert færdigheder, som I  allerede har fokus på og som øves både hjemme og i børnehaven. Det er også færdighder, som vi fortsat vil have fokus på, efter de er startet hos os.

Læs mere om vores forventninger: KLAR PARAT SKOLESTART

For at børnene får de bedste dage, forventer vi, at de om morgenen møder udhvilet, mætte og klar til dagen.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning