Opskrivning

 

Alle børn er forskellige og derfor er det vigtigt at vælge den rette skole. Skolen skal være det trygge fundamentet, hvor barnet trives, udfordres, udvikles, dannes og uddannes i samspil og fællesskab med andre.

Friskolen Glasværket har 0.-9. klasse samt forårs-SFO fra marts til juli.
Skolen har maksimum 20 elever i hver klasse.

Kontakt os og hør, om der er ledige pladser på din ønskede årgang og klassetrin.

 

Opskrivning

Vi anbefaler, at I skriver jeres barn op i god tid. Det kan gøres, så snart barnet er født. Barnet skal som udgangspunkt starte i skole det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Ved opskrivning er I sikret en plads på skolens venteliste til den ønskede årgang og klassetrin. Vær opmærksom på at få udfyldt det rigtige opskrivningsår og klasse for barnet, så det kommer på den rette venteliste.
Ved opskrivning betales et administrationsgebyr på 200 kr.

Opskrivning foregår elektronisk via skema nedenfor. I er først skrevet op, når administrationsgebyr er betalt.
Husk at give os besked om ændringer i adresser, telefon og mail, som vi bruger til at kontakte jer. Hvis vi ikke har de korrekte kontaktinformationer og ikke kan komme i kontakt med jer, kan I risikere at miste en eventuel plads. Det samme gør sig gældende, hvis I ikke reagerer på vores kontakt via mail eller telefon.

 

VENTELISTE

Opskrivning til venteliste er ikke en garanti for plads på friskolen.
Vi oplyser ikke, hvilken plads I har på listen.

 

forårs sfo - 0. klasse

Forårs SFO starter 1. marts for de børn, der er indskrevet i friskolens 0. klasse til august.

Nye forældre inviteres til infomøde, hvor der er mulighed for at se og høre mere om friskolens grundlag, værdier, fællesskab og dagligdag.

Læs mere om friskolens Forårs-SFO 

 

optagelse

Når der er en plads på friskolen i eksisterende eller kommende 0. klasse, inviteres forældre og barn til samtale og rundvisning på skolen. Vi vægter et åbent og ærligt skolehjemsamarbejde højt.

Ved optagelse af nye elever tages der hensyn til sammensætningen i de eksisterende og kommende klasser. Desuden har søskende fortrinsret.

Når barnet er optaget på friskolen indbetales et indskrivningsgebyr på 2000 kr.

 

udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved udgangen af en måned.
Elever, der afslutter 9. klasse, udmeldes automatisk per 1. juli det år, de afslutter.

 

opbevaring af personoplysninger

Ved opskrivning til venteliste giver man samtykke til, at skolen opbevarer personoplysninger på barnet og forældremyndighedshaverne. Oplysningerne behandles og opbevares fortrolig. Man kan altid få slettet sit barn fra venteliste, dette gøres ved at skrive til skolens administration. Så vil alle data, digitale og fysiske bliver slettet og makuleret. Læs mere om skolens persondatabehandling.

Opskrivningsskema til Friskolen Glasværket

Skriv dit barn op til en plads på Friskolen Glasværket
– eller på venteliste, hvis årgangen er fyldt.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning