Personale

 

Anna-Stina er forstander for Friskolen Glasværket og Odense Designakademi.

Anna-Stina er uddannet lærer, psykolog og mindfulnessinstruktør, og hun har en bachelor i musik fra AAU. Hun spiller og synger, og elsker de kreative processer, når hun laver strikdesign eller freeformer strik.

Med 12 års undervisningserfaring og mere end 15 års ledelseserfaring er Anna-Stina altid optaget af at skabe levende, stærke og gode rammer for udvikling. Hun brænder for at se alle børn, unge og voksne blomstre og gro, mens de forløser deres stærkeste talenter og kreative potentiale.

Anna-Stina Billund

Forstander, forstander@glasvaerket.dk

Anne Dorthe er lærer i 0. klasse. Hun har matematik med eleverne og lærer dem også at fordybe sig med yoga og mindfulness. Hun har blik for den enkelte elev og har altid en krammer parat, når der er brug for det. Tidligere har hun uddannet sig som beklædningshåndværker og været selvstændig skrædder.

Anne Dorthe Feldt

Lærer i 0. klasse, annedorthe@glasvaerket.dk

Eva underviser i matematik, natur og teknologi samt Håndværk, design og kunst på flere klassetrin. Hun afsluttede læreruddannelse i Silkeborg i 2015, dygtiggjorde sig derefter i kunst og gymnastik med et år på højskole og har siden arbejde på en efterskole. Evas skaber undervisning, hvor kreativitet, nysgerrighed og en undersøgende tilgang er det bærende.

Eva Sand Larsen

Lærer i matematik, HDK og natur og teknologi, Eva@glasvaerket.dk

Giulia er klasselærer i 1. klasse og 4.-5. klasse. Giulia har 11 års erfaring som lærer og har tidligere været selvstændig syerske. Hun har uddannelser inden for skole-/hjemvejledning og ledelse og har deltaget i udviklingsprojekter om lærersamarbejde i Norden samt kurser for nyuddannede lærere. Giulia tilrettelægger sin undervisning med fokus på  gensidig respekt med opmærksomhed på, at kreative processer skaber nysgerrighed, fordybelse og udvikler selvstændige handlekompetencer. Giulia Barrientos Andersen

Tillidsrepræsentant og lærer i dansk og matematik, giulia@glasvaerket.dk

Jens underviser i flere klasser, og vi nyder godt af hans musikalske evner til morgensang hver morgen.
Jens er uddannet lærer fra Odense Seminarium, hvor han blev færdig i år 2000. Jens har undervist på Henriette Hørlücks Skole i 16 år, og har sideløbende læst en master i børne- og ungdomskultur på SDU.
I Jens’ levende undervisning er den æstetiske læreproces tit et omdrejningspunkt, og han elsker at fortælle historier og spille musik.
Jens Petersen

Lærer i dansk, musik, religion og matematik, jens@glasvaerket.dk

Sofie er uddannet lærer med linjefag i dansk, håndværk og design og billedkunst. Sofie har en halv uddannelse som bandagist og har taget adskillige kurser indenfor guldsmed, grafisk design og tryk, tegning, tømrer, grafiker. Sofie er lidt af en evighedsstudent, der elsker at lære nye håndværk og videreformidle dem til eleverne.
Sofie går højt op i bæredygtighed og bæredygtigt design, hvilket går som en rød tråd igennem hendes undervisning.
Sofie er en opmærksom lærer, der ønsker, at alle elever trives og derfor er hun altid klar med et varmt smil, et kram og et lyttende øre.

Sofie Taulborg O´Grady

Lærer i dansk, HDK, og matematik, sofie@glasvaerket.dk

Jeanette er køkkenleder og sørger for at alle på skolen hver dag for sund og varieret mad. Jeanette er uddannet ernæringsassistent og har erfaring i at lave mad til børn og voksne i alle aldre. Jeanette Rasmussen

Køkkenpersonale, kokken@ofag.dk

Gitte er køkkenassistent og er den ekstra hånd i køkkenet de fleste dage i løbet af ugen. Gitte giver også gerne en hånd med i rengøringen, når der er brug for det. Gitte

Køkkenpersonale

Fleur er souschef og fast klasselærer i 0. klasse.
Hun er vild med at undervise og skabe rammer så eleverne trives og får lyst til at bruge deres nysgerrighed og energi til at lære.

Fleur er uddannet lærer og har siden 1995 undervist elever og studerende i alle aldre. Sideløbende har hun efteruddannet sig, deltaget i kurser og bl.a. fordybet og dygtiggjort sig inden for montessoripædagogik, tekstile håndværk og læringsteori.

Fleur Sellerup

Souschef og lærer i 0. klasse, fleur@glasvaerket.dk

Henriette er bogholder, skolens stemme i telefonen og den daglige kontakt på kontoret – også med plaster og trøstende ord. Henriette Faldt Hansen

Bogholder, ofag@ofag.dk

Lars er pædagogmedhjælper i SFO’en. Han er uddannet ergoterapeut og multimediedesigner og har flere års erfaring fra SFO og børnehave. Lars er dygtig til at tegne, og han klippe-klistrer gerne med børnene.

Lars Skau

Pædagogmedhjælper i SFO'en, lars@glasvaerket.dk

Trine arbejder som pædagog i SFO’en og har støttetimer i skolen. Trine er uddannet lærer og kunstgrafiker og har erfaring med danskundervisning, undervisning i kreative fag samt skoletjeneste og PR på et museum. Ved siden af arbejdet på friskolen er hun lejlighedsvist kostumier på mindre teaterproduktioner og udstiller sin kunst i ind- og udland.

Trine Anderschou

Støtte og pædagog i SFO'en, trine@glasvaerket.dk

Line er pædagog i skolens SFO. Hun har erfaring med tværfagligt kontaktarbejde som skole-pædagog og med omsorgssvigtede unge på et socialpædagogisk opholdssted. Line er en engageret og nærværende voksen, der gør hverdagen nemmere for børn,
der har det svært.

Line Pallesen

Pædagog i SFO'en, line@glasvaerket.dk

Michael er tilknyttet flere afdelinger i løbet af en arbejdsdag. Om formiddagen er han pedel og om eftermiddagen er han pædagogmedhjælper i SFO’en. Michael er uddannet bygningskonstruktør og hjælper ihærdigt alle ansatte på stedet med forskellige praktiske opgaver – stort som småt – og følger opgaverne til dørs.
I SFO’en benytter Michael sig af sin erfaring som lærervikar og ansat i en børnehave til at skabe trygge rammer for børnene. Michael Werenberg

Pedel, pedel@ofag.dk

Sam kommer fra Norge og er derudover halvt englænder. Sam er udannet lærer og har Idræt, Engelsk og Historie på linje. Visionen for Sams undervisning er, at den skal være anderledes, spændende og selvfølgelig meningsfuld. I fritiden er Sam sammen med sin familie/venner. Derudover er han ofte til at finde udenfor for, at vise sin søn verden. Fysisk aktivitet er noget, der optager nordmanden. Det kan være alt fra ski til en lang løbetur – dog allermest fodbold.

Sam Jernberg

Lærer i matematik, engelsk, historie, religion og idræt, sam@glasvaerket.dk

Lene er rengøringsassistent og mentor for elever på Odense Designakademi. Lene er desuden friskolens faste morgenåbner i SFO’en. Lene Eghøj

Rengøringsassistent og pædagogmedhjælper, lene@ofag.dk

Lola er uddannet smørebrødsjomfru og er med til at lave mad til skolens elever. Lola springer gerne til, hvis der mangler en morgenåbner i SFO’en. Lola Olsson

Køkkenpersonale

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2018/2019 har vi 0.-6. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding