Personale

 

Friskolens lærere og pædagoger

Fleur er souschef og fast klasselærer i 0. klasse.
Hun er vild med at undervise og skabe rammer så eleverne trives og får lyst til at bruge deres nysgerrighed og energi til at lære.

Fleur er uddannet lærer og har siden 1995 undervist elever og studerende i alle aldre. Sideløbende har hun deltaget i kurser og bl.a. fordybet og dygtiggjort sig inden for montessoripædagogik, tekstile håndværk og læringsteori.

Fleur Sellerup

Souschef og lærer i 0. klasse, fleur@glasvaerket.dk

Anne Dorthe er lærer i 0. klasse. Hun lærer børnene at fordybe sig med yoga og mindfulness. Hun har blik for den enkelte elev og har altid en krammer parat, når der er brug for det. Tidligere har hun uddannet sig som beklædningshåndværker og været selvstændig skrædder.

Anne Dorthe Feldt

Lærer i 0. klasse, annedorthe@glasvaerket.dk

Rebecca er klasselærer i 2.-3. klasse og underviser i fag på flere klassetrin. Hun har studeret fag inden for design og sprogvidenskab og har siden taget en læreruddannelse. Rebecca har undervisningserfaring fra bl.a. højskole og folkeskole, og hun elsker at nørde og gøre sine elever nysgerrige på verden.

Rebecca Delfs

Lærer i dansk, HDK, kristendom og historie, rebecca@glasvaerket.dk

Giulia er klasselærer i 1. klasse og 4.-5. klasse. Giulia har 11 års erfaring som folkeskole- og friskolelærer. Før læreruddannelsen arbejdede hun som selvstændig syerske. Hun har også uddannelser inden for skole-/hjemvejledning og ledelse og har deltaget i udviklingsprojekter om lærersamarbejde i Norden samt kurser for nyuddannede lærere.

Giulia tilrettelægger sin undervisning med fokus på tydelig klasseledelse og gensidig respekt med opmærksomhed på, at kreative processer skaber nysgerrighed, fordybelse og udvikler selvstændige handlekompetencer.

Giulia Barrientos Andersen

Tillidsrepræsentant og lærer i dansk og matematik, giulia@glasvaerket.dk

Jens underviser i flere klasser, og vi nyder godt af hans musikalske evner til morgensang hver morgen.
Jens er uddannet lærer fra Odense Seminarium, hvor han blev færdig i år 2000. Jens har undervist på Henriette Hørlücks Skole i 16 år, og har sideløbende læst en master i børne- og ungdomskultur på SDU.
I Jens’ levende undervisning er den æstetiske læreproces tit et omdrejningspunkt, og han elsker at fortælle historier og spille musik.

Jens Petersen

Lærer i musik, idræt, engelsk, kristendom og matematik, jens@glasvaerket.dk

Lars er pædagogmedhjælper i SFO’en. Han er uddannet ergoterapeut og multimediedesigner og har flere års erfaring fra SFO og børnehave. Lars er dygtig til at tegne, og han klippe-klistrer gerne med børnene.

Lars Skau

Pædagogmedhjælper i SFO'en, lars@glasvaerket.dk

Trine arbejder som pædagog i SFO’en. Trine er uddannet lærer og kunstgrafiker og har erfaring med danskundervisning, undervisning i kreative fag samt skoletjeneste og PR på et museum. Ved siden af arbejdet på friskolen er hun lejlighedsvist kostumier på mindre teaterproduktioner og udstiller sin kunst i ind- og udland.

Trine Anderschou

Pædagog i SFO'en, trine@glasvaerket.dk

Line er støttepædagog for enkeltelever i undervisningen og har timer i skolens SFO. Hun har erfaring med tværfagligt kontaktarbejde som skole-pædagog og med omsorgssvigtede unge på et socialpædagogisk opholdssted. Line er en engageret og nærværende voksen, der gør hverdagen nemmere for børn,
der har det svært.

Line Pallesen

Støtte og pædagog i SFO'en, line@glasvaerket.dk

Mads underviser i matematik og idræt i 1. klasse, samtidig hjælper og støtter han skolens ældste elever med udfordringer i matematikken en enkel dag om ugen. Mads læser matematik og økonomi på universitetet. Mads elsker desuden fodbold og giver altid de fodboldglade elever kamp til stregen når der spilles i frikvarteret.

Mads Sellerup

Lærer i matematik og idræt, mads@glasvaerket.dk

Marianne er støttelærer for enkeltelever og underviser i N/T og tysk. Marianne er uddannet lærer, tegner og kunstgrafiker. Hun er medlem af Fyns Grafiske Værksted og udstiller i både ind- og udland.

Marianne Lindberg

Støttelærer og lærer i N/T og tysk, marianne@glasvaerket.dk

Rachel underviser i håndværk, design og kunst. Efter sin læreruddannelse har hun videreuddannet sig til cand.pæd. i Didaktik – Materiel Kultur. Rachel underviser foruden på friskolen også i læreruddannelsen og arbejder freelance som billedkunstner, rumdesigner og projektmager.

Rachel Zachariassen

Lærer i Håndværk, Design & Kunst

Friskolens øvrige ansatte

Troels er forstander – både for Friskolen Glasværket og Odense Designakademi. Troels har været skoleleder og forstander på en række fri- og efterskoler og har været konsulent for Dansk Friskoleforening. Troels bor sammen med sin kone Maya i forstanderboligen på skolen, og til sammen har de tre voksne børn.

Troels Midtgaard

Forstander, troels@glasvaerket.dk

Niels er pedel og indgår i indretningen og vedligeholdelse af skolen.

Niels Larsen

Pedel, pedel@ofag.dk

Lene er rengøringsassistent og mentor for elever på Odense Designakademi. Lene er desuden friskolens faste morgenåbner i SFO’en.

Lene Eghøj

Rengøringsassistent og pædagogmedhjælper, lene@ofag.dk

Henriette er bogholder, skolens stemme i telefonen og den daglige kontakt på kontoret – også med plaster og trøstende ord.

Henriette Faldt Hansen

Bogholder, ofag@ofag.dk

Jeanette og Lola er ansat i køkkenet til at lave mad til børnene. Skolen har bronzemærket i økologi.

Jeanette Rasmussen og Lola Olsson

Køkkenpersonale, kokken@ofag.dk

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2018/2019 har vi 0.-5. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding