Personale

Lene  er forstander for begge skoleafdelinger: Friskolen Glasværket og Odense Designakademi.
I Lenes optik er fællesskabet det bærende; her skal være godt at være og plads til alle på begge skoler – både elever og ansatte. For Lene er skole et sted, hvor vi er sammen på kryds og tværs – alle skal føle sig trygge, så der skabes rum til at lege, lære og udvikle sig kreativt, fagligt, personligt og socialt, så alle dannes som hele mennesker.  Der skal være plads til at kunne øve, fejle og prøve igen for kunne at udvikle sig.
Lene har arbejdet med børn og unge i forskellige skolesammenhænge og lægger vægt på alle skal kunne føle sig værdifulde i små såvel som store sammenhænge.

Lene Søholt Jacobsen

Forstander, lsj@glasoda.dk

Kristine er klasselærer i 2. klasse.

Kristine elsker at lege og søger hele tiden at åbne for børns nysgerrighed så de tør tænke frit, fejle og eksperimentere. Hun opbygger relationer til alle børn og holder fast i det forpligtende fællesskab.

Kristine er uddannet på Den frie Lærerskole, har arbejdet på friskoler i de sidste 20 år, og været med til at starte Køng Idrætsfriskole.

Kristine Rolskov

Lærer i dansk, idræt, HDK, religion, kristine@glasoda.dk

Giulia er klasselærer i 2. og 5. klasse. Giulia har 11 års erfaring som lærer og har tidligere været selvstændig syerske. Hun har uddannelser inden for skole-/hjemvejledning og ledelse og har deltaget i udviklingsprojekter om lærersamarbejde i Norden samt kurser for nyuddannede lærere. Giulia tilrettelægger sin undervisning med fokus på  gensidig respekt med opmærksomhed på, at kreative processer skaber nysgerrighed, fordybelse og udvikler selvstændige handlekompetencer.

Giulia Barrientos Andersen

Tillidsrepræsentant og lærer i dansk og matematik, giulia@glasoda.dk

Hanne er uddannet på Den Frie Lærerskole og har stor undervisningserfaring fra fri- og efterskoler. Hun underviser i matematik og naturfag og er skolens Store Nørd.
Hannes store forbillede er Arkimedes. Arkimedes var en af de gamle grækere og han var, ligesom Hanne er det – totalt vild med matematik, alkymi, fysik, astronomi, kreativitet, innovation og opfinderi.
Arkimedes opfandt krigsmaskiner, Hanne vil hellere bruge teknologi. Kan der sættes strøm til noget, eller kan det programmeres med en Micro:Bit, så skal det afprøves! Og børn lærer nu engang bedst ved at være aktive og skabende, derfor bygger Hannes undervisning tit på projektbaseret læring.

Hanne Vilhelmsen

Lærer i STEAM-fag, hanne@glasoda.dk

Noa er uddannet cand.mag. i musikvidenskab med profil i musikledelse fra Københavns Universitet og blev færdiguddannet 2019.

For Noa er musik en grundlæggende menneskelig udtryksform og er derfor en ligeværdig medspiller i (ud)dannelsen af det hele menneske.

Noa tilgang til faget er, at musik er for hele klassen og ikke blot for de særligt dygtige: alle har en stemme! For at inddrage alle elever mest muligt hele tiden benytter Noa en musicerende tilgang i undervisningen. Det betyder, at alle spiller/synger/danser mere end snakker, for på den måde at give eleverne en erfaring af, at de også kan deltage i og bidrage til et musicerende fællesskab.

Solmisation og Blue/Jello-kort (Music Mind Games) er gennemgående værktøjer til at give eleverne et solidt kendskab til tonalitet, puls og periode.

Noa Szilas

Musiklærer. Matematik og N/T i 4. klasse., noa@glasoda.dk

Cathrine startede ansættelsen på Glasværket som fast vikar i 2017, og er nu matematik- og religionslærer i 2. og 5. klasse på andet år. Cathrine læser til lærer på UCL på 3. år med fagene dansk, samfundsfag og religion på linje.
Cathrine har tidligere læst professionsbachelor i finans på UCL, deraf interessen for matematikken.
Cathrine bruger Playful Learning og værkstedsarbejde i sine fag og tror på at undervisningen fungerer bedst, når den nære relation mellem lærer og børn er til stede. Cathrine lægger vægt på at skabe et trygt klasserum, hvor det enkelte barn kan udvikle sig til et selvstændigt individ, der kan tage stilling og træffe egne valg.

Cathrine Barrientos Thomsen

Lærer i matematik og religion, cathrine@glasoda.dk

Brian er uddannet i 1997 fra Nørre Nissum Seminarium. Brian har primært arbejdet i folkeskolen på mellemtrinnet og i udskolingen. Brian har linjefag i dansk, billedkunst og religion, men altid undervist i idræt, sløjd ud over sine linjefag.
Brian er gift med Mette og sammen har de tre drenge.
Brian har boet en del i udlandet: Skotland, Israel, Grønland og Thailand, som har givet en masse spændende oplevelser, som han bl.a. bruger i sin undervisning.
I fritiden dyrker Brian triatlon, men interesserer mig for sport generelt.

Brian Volfgang Wille

Lærer i dansk, HDK og idræt, brian@glasoda.dk

Mette er daglig leder i SFO´en.
Mette er uddannet pædagog og har erfaring fra både normal- og specialområdet. Mette har arbejdet både i børnehave og skole/SFO regi.
Mette elsker at være ude og bruge naturen som læringsrum. I hverdagen er Mette den faste trygge omsorgsperson i SFO´en. Når skolens forårs SFO´en starter i marts er Mette også der den primære pædagog.

Mette Mortensen

Pædagog, Mette@glasvaerket.dk

Nicoline arbejder som pædagog i SFO’en samt som støttelærer i friskolen. Nicoline er uddannet pædagog i juni 2022, og hendes primære erfaring kommer fra skoleområdet.
Nicoline er et kreativt væsen, som elsker at udfolde kreative idéer i fællesskab med børnene inde som ude.

Nicoline Christensen

Støttelærer og pædagog i SFO'en, nicoline@glasvaerket.dk

Michael er uddannet lærer og har i mange år arbejdet i både almene klasser og specialklasser samt med unge med udfordringer.
Michael går meget op i at skabe gode relationer som udgangspunkt for sit arbejde. At bidrage til at skabe et godt fællesskab med godt humør og god stemning er også vigtigt for Michael.
Rent praktisk er Michael optaget af bevægelse/motorik, udeliv og ekperimenteren.
Udover timer i sfo-en, har Michael også aften- og nattevagter på Odense Designakademi.

Michael Andersen

Pædagog i SFO'en, michael@glasvaerket.dk

Gitte er køkkenassistent og er den ekstra hånd i køkkenet de fleste dage i løbet af ugen. Gitte giver også gerne en hånd med i rengøringen, når der er brug for det.
Gitte

Køkkenpersonale

Mette er køkkenassistent i skolens køkken.
Mette har i mange år lavet mad til voksne på skoler og i kantiner.
Mette elsker at lave mad….og glædes over at det nu er til skønne nysgerrige børn.
Dagen blir ekstra god, hvis børnene siger, at maden smagte godt…
Mette

Køkkenpersonale

Fleur er afdelingsleder og fast klasselærer i 0. klasse.
Hun var med til at starte friskolen i 2016.
Fleur er vild med at undervise og skabe skole; indhold og rammer så alle elever trives og får lyst til at bruge dem selv, deres nysgerrighed og energi til at lære.

Fleur er uddannet beklædningsformidler og lærer. Hun har siden 1995 undervist elever og studerende i alle aldre. Sideløbende har hun efteruddannet sig, fordybet og dygtiggjort sig inden for børne- og ungdomskultur, tekstile håndværk og læringsteori.
Fleur “opdagede” i 2012 Montessori pædagogikken og har siden uddannet sig som Montessori lærer.

Fleur Sellerup

Afdelingsleder og klasselærer i 0. klasse, fleur@glasoda.dk

Henriette er bogholder, skolens stemme i telefonen og den daglige kontakt på kontoret – også med plaster og trøstende ord.

Henriette Faldt Hansen

Bogholder, henriette@glasoda.dk

Anna tror på, at al god undervisning bygger på den gode relation. Derfor lægger hun vægt på at dyrke fællesskabet og på at skabe et behageligt og trygt klasserum, hvor man gennem refleksion og samtale kan mødes i en fælles undring. I sin undervisning gør Anna brug af fortælling, filosofi, kreative øvelser og sang, og hun har tit sin ukulele med på slæb.

Anna er uddannet fra Den Frie Lærerskole, hvor hun er uddannet i linjefagene dansk, billedkunst, engelsk og religion.

Anne Haugaard Digens

Lærer i dansk, HDK, religion og engelsk, anna@glasoda.dk

Anja er klasselærer i 4. klasse og har 19 års erfaring som lærer.
Anja har liniefag i dansk, idræt, engelsk, madkundskab og har kompetencegivende forløb i H/D. Anja har tillige AKT uddannelsen og har i mange år arbejdet med specialundervisning. Anja er også en del af det team, som støtter op omkring ordblinde elever på skolen. Det er vigtigt for Anja, at hendes klasse fungerer socialt, at eleverne trives og respekterer hinanden, så der er et solidt grundlag for, at de alle kan arbejde koncentreret i et trygt miljø.

Anja Damgaard Larsen

Lærer i dansk, matematik og HDK., anja@glasoda.dk

Matilde er uddannet fra Den Frie Lærerskole 2019 med fagene dansk, billedkunst, hist/samf, musik og religion. Matilde synes alle hendes fag er fantastiske og spændende – og gør alt, hvad hun kan, for at få sine elever til at mene det samme. Matilde går meget op i tværfaglig undervisning. Hun synes, det er spændende at vise, hvordan fagene spiller sammen på kryds og tværs og undervisningen derved bliver mere levende. Matilde har tidligere undervist på talentskolen og på Kunstmuseum Brandts.

Matilde Buhl Jeppesen

Lærer i dansk, musik, HDK, religion og matematik, matilde@glasoda.dk

Thomas er uddannet lærer fra Ribe Statsseminarium med musik og billedkunst som hovedfag. Derfor bruger han kreativitet som omdrejningspunkt i undervisningen.
Han har har mange års erfaring fra friskole verdenen og arbejder med, fællesskab og faglige værksteder, der skaber lyst til liv og læring.

Thomas Bjørnemose Andersen

Lærer i matematik, musik, engelsk og historie i indskolingen., thomas@glasoda.dk

Sam kommer fra Norge og er derudover halvt englænder. Sam er udannet lærer og har Idræt, Engelsk og Historie på linje. Visionen for Sams undervisning er, at den skal være anderledes, spændende og selvfølgelig meningsfuld. I fritiden er Sam sammen med sin familie/venner. 
Derudover er han ofte til at finde udenfor for, at vise sine sønner verden. Fysisk aktivitet er noget, der optager nordmanden. Det kan være alt fra ski til en lang løbetur – dog allermest fodbold.

Sam Jernberg

Sam Jernberg

Lærer i engelsk, historie, religion og idræt, sam@glasoda.dk

Kasper er uddannet i 2023 i fagene matematik, biologi, fysik/kemi og geografi. Kasper er nysgerrig og søger en forståelse af verdenen. Han er interesseret i både nye som gamle teknologier, ja stort set al naturvidenskab.
Kasper ønsker at lade børnene opnå erkendelser om vores verden, der netop bygger på naturvidenskabelige fundamenter. Det er en stor glæde for ham, når det lykkes at få børnene til at tænke selv og på den måde også udfolde deres kreative side.

Kasper Christensen

Lærer i matematik, biologi, geografi og fysik/kemi. , kasper@glasoda.dk

Claudia elsker sprog, kommunikation og at lære kulturer og mennesker at kende. Hun tror på, at sprog giver flere muligheder, da de åbner op for nye perspektiver på verdenen. I sin undervisning bruger Claudia musik, historier, skuespil og leg og inddrager elevernes ideer og interesser.  

Claudia er uddannet lærer fra Christian-Albrechts-Universitet i Kiel og seminariet IQSH i fagene tysk, engelsk samt et grundforløb i ev. teologi. Hun er efteruddannet i dramatik og har 9 års undervisningserfaring. Claudia kommer fra Tyskland, men har også boet i Glasgow, Scotland og Boston, MA. Hvis Claudia ikke underviser, arbejder hun som oversætter.  

Claudia Kraujuttis

Lærer i tysk, claudia@glasoda.dk

Heidi er uddannet pædagog fra UCL Odense i 2016 og har arbejdet inden for demens og børneområdet.

Heidi er støtte i både 0, 1, 2, og 4. klasse samt fast pædagog i SFO.

Heidi er glad og positiv og syntes det er dejligt med et godt grin sammen med børnene og hendes kolleger.

Heidi elsker at arbejde kreativt med børn og følge deres begejstring og nysgerrighed for nye materialer og måder at udtrykke sig på. Igennem relationer til børnene finder Heidi ud af, hvad der interesserer dem og tager udangspunkt i dette i aktiviteterne. 

Heidi Petersen

Pædagog i SFO og støttelærer., heidi@glasvaerket.dk

Lars er pædagogmedhjælper i SFO’en. Han er uddannet ergoterapeut og multimediedesigner og har flere års erfaring fra SFO og børnehave. Lars er dygtig til at tegne, og han klippe-klistrer gerne med børnene.

Lars Skau

Pædagogmedhjælper i SFO'en, lars@glasvaerket.dk

Jeanette er køkkenleder og sørger for at alle på skolen hver dag for sund og varieret mad. Jeanette er uddannet ernæringsassistent og har erfaring i at lave mad til børn og voksne i alle aldre.
Jeanette Rasmussen

Køkkenpersonale, kokken@ofag.dk

Michael er tilknyttet flere afdelinger i løbet af en arbejdsdag. Om formiddagen er han pedel og om eftermiddagen er han pædagogmedhjælper i SFO’en. Michael er uddannet bygningskonstruktør og hjælper ihærdigt alle ansatte på stedet med forskellige praktiske opgaver – stort som småt – og følger opgaverne til dørs.
I SFO’en benytter Michael sig af sin erfaring som lærervikar og ansat i en børnehave til at skabe trygge rammer for børnene.
Michael Werenberg

Pedel, pedel@ofag.dk

Lene er rengøringsassistent og mentor for elever på Odense Designakademi. Lene er desuden friskolens faste morgenåbner i SFO’en.
Lene Eghøj

Rengøringsassistent og pædagogmedhjælper, lene@ofag.dk

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning