Vedtægter, tilsynserklæring m.m

Tilsynserklæring 2018

Denne erklæring, som vedrører skoleåret 2017/18, er alene udfærdiget efter overværelse af undervisning på indskolingstrin (bh.kl.-3.kl), idet skolen er under opbygning og udvider med en årgang årligt. Tilsynet har omfattet de humanistiske, de naturfaglige og de praktisk/musiske fagområder.

Tilsynserklæring 2018

Vedtægter 2018

Vedtægter for Odense Designakademi & Friskolen Glasværket.

Vedtægter 2018

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2018/2019 har vi 0.-5. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding