værdier i hverdagen

Værdier i hverdagen skaber skolekulturen. På Friskolen Glasværket er fællesskabet udgangspunktet.
Opmærksomheden på det enkelte barn ses altid i forhold til eller i sammenhæng med fællesskabet. Respekten for den enkelte og fællesskabet er ligeværdigt. De enkelte børns ressourcer skal bruges til at styrke fællesskabet.
Vi har venskabsklasser – det styrker fællesskabsfølelsen, at de ældste klasser er med til at gøre skolen tryg for de yngste.

Rammerne, undervisningen og omgangsformerne i hverdagen med tiltro og forventninger til eleverne fremmer og styrker selvstændighed og selvværd.
Respekten for sig selv, andre og verden omkring skal udmøntes i handlinger til gavn for alle.
Respekt vises også verbalt, derfor er der stor fokus på hvad og hvordan vi kommunikerer med hinanden.
Vi accepterer ikke mobning og handler, hvis der er tegn på mobning. Læs skolens Antimobbepolitik.

 

Hverdagen i friskolen

Dagen starter med fælles morgensamling med sang, oplæg fra elever eller lærere, fælles informationer og eventuel fødselsdagssang. Forældre er altid velkomne til at deltage i morgensamlingen.
Efter morgensamling er der godmorgenrunde i klasserne, hvor alle får sagt godmorgen til alle.
Derefter starter undervisningen, som tilrettelægges så eleverne kan forblive opmærksomme, nysgerrige og eksperimenterende – så det bliver elevernes egen motivation og engagement, der baner vej for læring.

Byen og lokalområdet bruges aktivt i undervisningen, så der skabes sammenhæng mellem skolen og den virkelige verden.

Til frokost samles hele skolen i spisesalen, hvor der serveres mad, som køkkenet har lavet.
Læs mere om friskolens madordning her.

Friskolen er mobilfri. Det betyder, at eleverne afleverer deres mobil, når undervisningen starter. Hvis der er opgaver eller aktiviteter i undervisningen, som kræver en mobil, aftales det med læreren.

I løbet af et langt friskoleliv vil eleverne på Friskolen Glasværket også komme på flere lejrskoler. I 3., 6. og 8. klasse er eleverne på lejrskole med deres klasse. Der ud over vil der være lejrskole for hele skolen hvert andet år.

I løbet af året er der flere fælles aktiviteter: Motionsløb, julebazar, fastelavn, påskesjov og meget andet.
Læs mere om skoleårets aktiviteter her.

 

forældresamarbejdet

lForældresamarbejdet er af uundværlig karakter for det skabe de bedste rammer for eleverne på Friskolen Glasværket.
Det bedste samarbejde foregår i åben og ærlig dialog mellem skole og forældre. Friskolen opfordrer altid forældrene til at henvende sig, hvis der opstår spørgsmål eller undren. Friskolen vil gøre det samme.
Når eleverne mærker, at forældrene er trygge og har tillid til skolen, smitter det af på dem. Det modsatte er også gældende.
Friskolen er ikke kun elevernes friskole – det er hele familiens friskole. Når forældrene er aktive på skolen i forbindelse med ture eller arrangementer, skaber det stolthed og glæde hos elever. Det styrker friskolen, at alle bidrager og er en aktiv del af friskolen. 

 

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning