Skolepenge

 

Skolepenge og Tilskud

 

Der kan gives tilskud til skolepengene. Hvert år sætter der penge af på finansloven til elever på de frie grundskoler. Tilskuddet gives efter en fordelingsnøgle, hvor der tages hensyn til forældreindtægten. Kontakt skolen og få flere oplysninger.

SFO

 

I kan tilmelde jeres barn til SFO’en med en fuldtidsplads eller en eftermiddagsplads.
Ved lille behov for SFO er det muligt at bruge vores klippekortordning.

Forårs-SFO starter 1. marts for de børn, der er indskrevet i Friskolens 0. klasse til kommende august. Der vil være åbent i almindelig SFO før og efter skoletid.

Læs mere om Friskolen Glasværkets SFO.

Tabel over rater

 

 

Skolepenge pr. rate fra 2018-2019:

1258,-  i alt 12 rater pr. år.

Skolepenge for barn nr. 2:
943,- pr. rate

Madordning
For alle skolens elever er der obligatorisk madordningen.
Madordningen koster 25 kr. per dag.

Læs mere om mad på skolen her.

SFO-betaling i alt 11 rater pr. år:
Fuldtidsplads i SFO                1572,-

Kun morgen                               943,-

Kun eftermiddag                     1258,-

Hvis I har et lille behov for pasning, er det muligt at købe et klippekort der gælder til 10 morgener eller 5 eftermiddage.

Klippekort skoleåret                 839,-

SFO for barn nr. 2:

1362,- pr. rate (fuldtidsplads)

 

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2018/2019 har vi 0.-5. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding