Skolepenge

Skolepenge: Rater 2023-2024

Skolepenge i alt 12 rater pr. år:
1436,-  pr. rate

Skolepenge for barn nr. 2:
1092,- pr. rate

Skolepenge for barn nr. 3:
748,- pr. rate

Madordning
Madordningen er obligatorisk for alle friskolens elever.
For forårs SFO´en  er prisen 394 kr. per måned.
For 0.- 3. klasse er prisen 477 kr. per måned.
For 4.- 9. klasse er prisen 535 kr per måned.
Betaling i alt 11 rater pr. år.

Læs mere om mad på friskolen her.

SFO-betaling i alt 11 rater pr. år:
Fuldtidsplads i SFO                1718,- pr. rate

Kun morgen                               982,- pr. rate

Kun eftermiddag                     1376,- pr rate

Hvis I har et lille behov for pasning, er det muligt at købe et klippekort der gælder til 10 morgener eller 5 eftermiddage.

Klippekort skoleåret                 874,-

SFO for barn nr. 2:
1443,- pr. rate (fuldtidsplads)

Forårs SFO betaling rate:
Forårs SFO inklusiv SFO                2557,- pr. rate
4 rater; marts til og med juni.

Alle priser reguleres hvert år i august.

SFO

Det er muligt at være tilmeldt SFO’en med en fuldtidsplads; morgen og eftermiddag eller kun en eftermiddagsplads.
Ved lille behov for SFO er det muligt at bruge vores klippekortordning.

Forårs-SFO starter 1. marts for de børn, der er indskrevet i Friskolens 0. klasse til kommende august. Forårs SFO elever er automatisk tilmeldt almindelig SFO før og efter skoletid.

Læs mere om Friskolen Glasværkets SFO.

Tilskud

Der kan søges tilskud til skolepengene. Hvert år sættes der penge af på finansloven til elever på de frie grundskoler; friskoler og privatskoler. Tilskuddet gives efter en fordelingsnøgle, hvor der tages hensyn til forældreindtægten.
Der ansøges hvert år i august/september – svar gives i december. Tilskuddet gives med tilbagevirkende kraft fra skoleårets start. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på friskolens intra i ansøgningsperioden.

Hæftelse

Barnets forældremyndighedsindehaver(e) hæfter for betaling af skolepenge/SFO. Ophør som forældremyndighedsindehaver eller påtagelse af forældremyndighed meddeles skolen skriftligt med virkning fra udgangen af den måned, skolen modtager meddelelsen. På indmeldelsesblanketten skriver forældremyndighedsindehaverne under på, at de er bekendt med skolens betalingsregler.

Restancer

Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolen med henblik på en betalingsaftale. Skolen kan skride til inddrivelse af sit tilgodehavende via inkasso umiddelbart efter, restancen er opstået. Inddrivelse vil foruden det skyldige beløb omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger, forrentning i henhold til renteloven samt andre omkostninger i forbindelse med inddrivelsen. Bortvisning fra skolen pga. manglende betaling kan finde sted, når restancen samlet andrager 3 måneders betaling, og der ikke er truffet aftale med skolen, eller når der opstår restancer under en aftalt afdragsordning.

Eleven kan ikke gå til prøver, hvis man er bagud med skolepenge og ikke har indgået en aftale med skolen herom.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning