Organisation og ledelse

 

Organisation og ledelse

Friskolen Glasværket og Odense Designakademi er den første kombinerede fri- og fagskole i Danmark.
Skolerne organiseres med én fælles forstander og én bestyrelse, hvis medlemmer er valgt fra Friskolen Glasværkets forældrekreds og Odense Designakademis skolekreds. Friskolen har desuden en afdelingsleder.

Friskolen Glasværket driver skole inden for de rammer, der er beskrevet i “Lov om friskoler og private grundskoler”.

Friskolen Glasværket er indmeldt i Dansk Friskoleforening og abonnerer på Friskolebladet.

Forældre- og skolekredsen

Som medlem af forældre- eller skolekreds har man ret til at deltage i skolens generalforsamlinger.
Enhver med forældre- eller værgeret til børn på Friskolen Glasværket er medlem af friskolens forældrekreds.

Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af Odense Designakademis skolekreds. Det koster kr. 150,- om året.
Tilmelding til skolekredsen findes her.

Næste generalforsamling afholdes 10. april 2024 kl 19.00.

bestyrelsen

Formand:
Dag Munk Lindemann

Næstformand:
Maria Bundgaard

Bestyrelsesmedlemmer:
Lene Thode
Karen Klarbæk
Rikke Dahl Olesen
Morten Hermansen
Hans Rolf Müller Gundersen 

Suppleant for skolekredsen:
Signe Nørgaard -Madsen
Annie Nybro Hansen 

Suppleant for forældrekredsen:
Tanja Kjerrumgaard Juul Janning
Pernille Hejmann El-Zayyat 

Medarbejderrepræsentanter:
Tim Watson
Anna Digens 

tilsyn

I henhold til bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler § 9, stk. 2 er Erik Rønn af forældrekredsen på Friskolen Glasværket blevet valgt til at føre tilsyn med, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ligeledes skal der også vurderes, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Erik besøger skolen flere gange årligt og udarbejder en tilsynserklæring, som fremlægges mundtligt til generalforsamlingen eller indgår i formandens beretning.

Erik har over 60 års erfaring med grundskolen blandt andet som lærer, skolekonsulent, chef for produktion af digitale undervisningsmidler hos Skolemedia og Gyldendal og konsulent i Undervisningsministeriet. Erfaringer og indsigter som Erik bringer i spil som tilsynsførende på adskillige friskoler herunder Friskolen Glasværket.

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og har nu 0.-9. klasse.
Der er maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osOpskrivning