Organisation og ledelse

 

Organisation og ledelse

Friskolen Glasværket og Odense Designakademi er den første kombinerede fri- og fagskole i Danmark.
Skolerne organiseres med én leder og én bestyrelse, hvis medlemmer er valgt fra Friskolen Glasværkets forældrekreds og Odense Designakademis skolekreds.

Friskolen Glasværket er indmeldt i Dansk Friskoleforening og abonnerer på Friskolebladet.

Forældre- og skolekredsen

Som medlem af forældre- eller skolekreds har man ret til at deltage i skolens generalforsamlinger.

Næste ordinære generalforsamling afholdes i april 2020.

Enhver med forældre- eller værgeret til børn på Friskolen Glasværket er medlem af friskolens forældrekreds.

Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af Odense Designakademis skolekreds. Det koster kr. 100,- om året.
Tilmelding til skolekredsen findes her.

Forældre- og skolekredsen

Formand: Anja Bang Wolf

Næstformand: Rikke Dahl Olesen

Forstander: Anna-Stina Billund

Medarbejderrepræsentant: Marie-Louise Zink

Suppleant for medarbejderrepræsentant: Camilla Gaugler

Revisor: BDO

Bogholder: Henriette Faldt Hansen

Bestyrelsesmedlemmer fra Skolekredsen:

Thit Hansgaard

Anja Bang Wolf

Heidi Okton 

Bestyrelsesmedlemmer fra Forældrekredsen:

Jakob Nielsen

Rikke Dahl Olesen

Anja Raagaard

ER Friskolen Glasværket i Odense noget for jer og jeres børn?

Skolen er startet i 2016 og fra skoleåret 2018/2019 har vi 0.-6. klasse.
Skolen udbygger hvert år med en årgang nedefra,
indtil skolen rummer 0. til 9. årgang med maks 20 elever i hver klasse.

Sammen med Odense Designakademi er vi Danmarks første kombinerede fri- og fagskole.

Kontakt osTilmelding