Forstander søges til vores unikke skolefællesskab Odense Designakademi & Friskolen Glasværket fra 1. april eller snarest derefter 

I de gamle glasværksbygninger med sjæl og charme – midt i Odense, midt i Danmark – kan du blive nøglespiller i vores fortsatte skoleudvikling med helt særlige potentialer.

Odense Designakademi (ODA), med både dag- og kostskoleelever, er en Fri Fagskole med fokus på kreativitet. Udover de tre linjer “Fashion-“, “Animation & Spil-“ samt “Kunst & Grafisk Design”, kan eleverne fordybe sig i designprocesser eller tage dansk, engelsk og matematik på 10. kl. sporet.

Friskolen Glasværket kom til i 2016 og er stadig under opbygning – pt. med klasserne fra 0.-8.kl.. Med forårs-SFO fra 1. marts har friskolen 150 elever – heraf går ca. 90 af dem i vores velfungerende SFO og klub.

ODA er i en rivende udvikling – akkurat som de frie fagskoler generelt er det pt.. Omdrejningspunktet er gøremålspædagogikken, hvor praktisk og skabende tilgang til læring udvikler de unges faglighed indenfor forskellige designprocesser. Samtidig arbejdes der med almendannende aktiviteter, så vores ODA-elever alt i alt får et år med både faglig og personlig udvikling – ofte som springbræt til designskoler og andre kreative videregående uddannelser. 

Friskolen er med en beskeden alder på 6 år under fortsat udvikling og udbygning med aktuelt 9 klassetrin. Friskolens henter pædagogisk inspiration i Montessori-pædagogikken samt i den danske friskoletraditions menneske- og dannelsessyn, hvilket kommer til udtryk i et fokus på dannelse og faglig udvikling med udgangspunkt i individet og motiveret læring. 

ODAs gøremålspædagogiske tilgang og friskolens pædagogiske inspiration forærer skolefællesskabet kraftfulde synergier, der skal tilegne vores børn og unge færdigheder og kompetencer, så de klædes på til at navigere i nutidens store spørgsmål og udfordringer indenfor eksempelvis klima, bæredygtighed, digital dannelse mv.. 

Vores fællesskab og samarbejdsrelationer mellem alle skolens parter næres af tillid, åbenhed, anerkendelse, kreativitet og mangfoldighed, og pionerånden er intakt. 

Skolen har velfungerende køkkenafdeling, der hver dag bespiser både friskole- og fagskoleeleverne. 

Skolen har god elevsøgning i begge afdelinger, ligesom der er en samlet god og sund økonomi. 

Som forstander skal du sammen med skolens parter videreudvikle skolefællesskabets særlige praksis og profil, skabe visioner og strategier og synliggøre Odense Designakademi & Friskolen Glasværket som en vigtig dannelsesinstitution, der skaber appetit på både liv og læring – fagligt, personligt og socialt. Du bliver øverste daglige leder i et team, der udover dig primært består af afdelingslederen på hhv. ODA og Friskolen Glasværket. 

Vores ønsker til dig er, at du 

 • har relevant ledelseserfaring – gerne fra friskole, efterskole eller fri fagskole 
 • viser indsigt i – og respekt for – de to skoleafdelingers DNA 
 • kan skabe gode, tydelige og tillidsfulde relationer hele vejen rundt – til små og store. 
 • er åben, lyttende og anerkendende, tror på fællesskabet og på at de bedste løsninger findes i samarbejdet. 
 • er en god kommunikator, der kan sprede inspiration og motivation i dine omgivelser på en måde, der naturligt skaber glæde, gejst og fællesskab om skolen. 
 • hviler sikkert og roligt med god modvindskompetence i dine egne stærke faglige og personlige værdier. 
 • har både mod, ambitioner og appetit, når det gælder dannelse, liv og læring 
 • er ydmyg i forhold til den tillid, der vises fra elever, ansatte og forældre. 
 • er sulten på fortsat at veksle skolens pædagogiske potentialer til bedste praksis – indenfor kreativitet, entreprenørskab, gøremålspædagogik mv. 
 • er motiveret for at være medskaber af friskolens overbygningsprofil 7.-9.klasse. 
 • kan formidle medejerskab til visioner, strategier og praksis – blandt alle skolens
  parter. 
 • kan formidle fortsat fælles mening og retning for skolens afdelinger. 
 • kan udbygge og drive samarbejde og netværk med en mangfoldighed af eksterne interessenter og partnere. 
 • kan se og udnytte Odense byrums helt særlige potentiale. 
 • også er optaget af udsigten fra masten – til de pædagogiske diskurser og de
  politiske dagsordener på skole-, uddannelses- og dannelsesområdet. 

Vi kan tilbyde dig

 • et stort og spændende ledelsesrum og udviklingspotentiale – med plads til at brænde igennem med visioner og drømme i tæt samarbejde med alle skolens parter. 
 • et skolefællesskab i hjertet af Odense med masser af sjæl, hjerte og humor og med skønne og engagerede kolleger fra meget forskellige faggrupper – der alle er parate til at give dig de optimale ledelsesvilkår – og som alle har stærke viljer og engagement i at skabe gode skoleliv og i dannelsen af mennesker og verden. 
 • en engageret og kompetencemæssig bred bestyrelse – valgt blandt både friskolens forældre og ODA´s skolekreds. 
 • løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 
 • en tjenestebolig på skolen, hvis det ønskes. 136 m2 moderne velindrettet lejlighed med udsigt over Odenses skyline. 


Hvis ovenstående appellerer til dine ledergener, håber vi meget at se din ansøgning. Ansøgning med CV og relevante bilag – i én pdf-fil – mailes senest
fredag den 2. februar kl. 12.00 til
kontakt@glasvaerket.dk 

Første samtalerunde 7. og 8. februar 

Anden samtalerunde mandag den 21. februar. 

Endelig beslutning forventes på plads senest 24. februar
Du kan orientere dig meget mere om os på skolernes hjemmesider, instagramprofiler eller på facebook.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller aftale om besøg, er du velkommen til at kontakte konstitueret forstander Jens Fabricius Hansen, tlf. 40460040, souschef Fleur Sellerup, tlf. 60132411 eller bestyrelsesformand Jakob Nielsen tlf. 30281397.