Informationsaftener – forårs SFO start 1. marts 2025.

At finde den rette skole til sin barn er ikke bare et praktisk spørgsmål omkring skolens placering.
Skolens værdier og grundholdninger i forhold til børn, leg, læring, undervisning og fællesskab skal stemme overens med familiens. Det skaber det nødvendige udgangspunkt for et godt samarbejde mellem forældre og skolen omkring barnets dannelse og uddannelse.

Kom og hør mere om hvad Friskolen Glasværket står for. Hvilke værdier udmøntes i skolefællesskabet, som danner rammen om undervisning, samværd og alt det andet, som er i spil på vores skole.

Vi holder 2 informationsaftener for forældre til kommende forårs-SFObørn, som skal starte 1. marts 2025:
Tirsdag den 19. marts 2024 kl.17.00 eller torsdag den 4. april 2024 kl. 19.00.
Alle interesserede er velkomne.

Tilmelding til kontoret 66122145.