Jens Fabricius Hansen er fra oktober 2021 konstitueret forstander for Friskolen Glasværket og Odense Designakademi. 

Jens kommer med stor ledelseserfaring, senest med 12 år som friskole forstander på Vester Skerninge Friskole, hvorfra han gik på efterløn i 2018.
Jens har et stort engagement – ikke mindst i skolesammenhæng – i såvel dannelse, kreativitet som bæredygtighed. Bl.a. som medstifter og aktiv gennem 10 år i Det kreative Skolenetværk og medstifter og bestyrelsesformand på Idrætsefterskolen Ulbølle, gennem Cyklistforbundet (Cykelsti Hvidkilde NU!), Lokalrådet Forum5762 og som medlem af Det Grønne Råd i Svendborg Kommune.

Hertil besidder Jens bred erfaring på børne- og ungeområdet; både som lærer, UU-vejleder og skoleleder i den fri grundskole, over ungdomsuddannelse til højskole, hvorfor han kommer med et rigtigt godt blik for både børn (Friskole) og unge (Fagskolen).

Jens vil skabe grobund for, at skolen som helhed i trygge rammer kan fortsætte og videreudvikle på det eksisterende grundlag, der tegner to fantastiske og unikke afdelinger.

Mvh. Bestyrelsen