Her får i en lille buket friske forårsnyheder.
Først BREAKING NEWS:
Alle har ventet spændt på nyt om skolefællesskabets kommende forstander. De endelige ansættelses- og opsigelsesformaliteter er nu netop faldet helt på plads, så det er med stor glæde vi kan offentliggøre, at
Lene Søholt Jacobsen tiltræder som Odense Designakademis forstander den 1. juni.
Ansættelsesprocessen er forløbet til alles udelte tilfredshed. Efter to samtale-runder med et udvalg blandt mange gode ansøgere, var der fuldstændig opbakning blandt ansættelsesudvalget, bestyrelsen og de ansatte om valget af Lene.
Større medejerskab til beslutningen, kan man ikke drømme om! Og sikke et flot “mandat” til Lene!
Kort fortalt kommer Lene med brede og velfunderede kompetencer indenfor ledelse, organisationsudvikling, pædagogik og (ud-)dannelse.
Lige nu er hun forstander på Grindsted Landbrugsskole – en kostskole i skolefællesskab med Tronsøskolen (Efterskole og Fri Fagskole). De sidste par år formand i Foreningen af Danske Landbrugsskoler. 18 års lærererfaring fra Tommerup efterskole og adskillige års erfaring med selvstændig konsulentvirksomhed indenfor organisationssamarbejde, -udvikling og -ledelse er også at finde på Lenes CV. Lene bor på en gård tæt på Tommerup med både får og høns – i cykelafstand fra sin nye arbejdsplads, som hun selv udtrykker det!
Lene er netop nu igang med at afslutte Diplomuddannelse i ledelse.
I kommer helt sikkert til at høre Lene berette meget mere om sig selv og hendes tanker i forbindelse med de nye udfordringer fra 1. juni.
Mød Lene i arbejdstøjet på arbejdsdagen 26. marts!
Da hun hørte om vores arbejdsdag, var hun straks i kalenderen for at sikre sig muligheden for at opleve vores skolefællesskab.
Mange overvejelser, drøftelser og beslutninger frem mod 1. juni er Lene meget indstillet på at blive involveret i – i det omfang, det er muligt. Vi er således i løbende dialog frem mod 1. juni, så både indføring og overlevering bliver så grundig som muligt.
Min kontrakt var oprindelig sat til udløb 1. april, men da Lene ikke har mulighed for “på ordentlig vis” at slippe sine nuværende forpligtelser, er det lykkedes mig at skubbe elementer rundt i min kalender, så jeg kan blive ved roret til udgangen af maj måned.

To klasser på dagsbesøg i LIFE-fondens mobile naturfagslaboratorium
På initiativ af Hanne Vilhelmsen lykkedes det for både 5./6.  og 7./8. klasse at blive udvalgt til dagslange undervisningsforløb gennem LIFE-fonden. Det store lastbilstrukne laboratorium kunne desværre ikke komme ind på skolens område, så undervisningen “Fra svampe til enzymer” foregik ved UCL. Tak for forældrehjælp til transporten!
En meget stor oplevelse for eleverne!

Sølvmærke i økologi
Efter en lang og målrettet indsats fra køkkenet med Jeanette i spidsen har køkkenet nu fået bronzemærket udskiftet med et sølvmærke i økologi!
Det kræver at maden består af mindst 60% økologiske råvarer, og det er faktisk en imponerende præstation!
TILLYKKE! Vi fejrer køkkenpræstationen sammen med alle elever fredag morgen.

Ny fælles spisesituation.
På initiativ fra køkkenet har vi siden uge 8 haft spisning samtidig for hhv. Friskolen og ODA. Maden præsenteres indledningsvis af Jeanette, og der er mulighed for fælles beskeder. Det giver en helt særlig samhørighed og ro til forskel fra det tidligere tidsopdelte. Eleverne i de store klasser har nu fået adgang til buffet, hvor de nyder selv at tage for sig af retterne.Pausen er nu fælles og samtidig for børn og voksne.
I det hele taget er det forløsende at kunne være sammen nu på kryds og tværs – til morgensamling, spisning og i frikvarterer.

Personalenyt.
Efter lang tids overvejelse forlader Trine Glasværket. Hun har været med fra skolens start, og sat sit kreative og personlige aftryk i hele huset.
Trine har haft en længere sygemelding pga. stress og hun har i fællesskab med os, taget en beslutning om at stoppe i SFO’en og bruge sine kræfter på sin kunst.
Vi ønsker Trine det allerbedste i fremtiden og er glade for at vi er så heldige, at hendes kreativitet er til stadig inspiration for os andre.
Trine kommer på besøg d. 22. marts for at sige farvel til både børn og voksne.
Til afløsning er netop ansat Heidi 30 t/uge i SFO og som støttelærer i indskolingen. Heidi er pædagoguddannet og starter midt i april. Heidi er fuld af kreativitet, gejst og naturglæde, som brænder for at udfolde sammen med børnene. Det kommer I til at høre meget mere om.

Farvel til Henriette Kobbernagel
Henriette, som har være ansat i deltidsstilling som læsevejleder gennem det seneste år, har af sygdomsårsager været nødsaget til at kaste håndklædet i ringen. Henriette har været værdsat af både elever og kolleger for sin store og grundige indsats overfor ordblindhed og andre læseudfordringer.  Gennem Henriettes ordklub har eleverne på tværs af klasser oplevet, at der findes værktøjer og tilgange, der kan kompensere for læseudfordringerne. Stor tak og ønske om alt det bedste til Henriette!
Til at samle op, hvor Henriette måtte give slip, har vi fra næste uge ansat Elise Stenmann Hansen i en deltidsstilling.
Elise har adskillige års erfaring som læsevejleder/ ordblindelærer – senest på Køng idrætsfriskole – og hun vil straks kontakte og lave aftaler med elever og forældre vedrørende den fortsatte støtte og vejledning på området. Vekommen til Elise!

Forårs-SFO i gang
Endnu en årgang er nu føjet til Friskolen Glasværket, idet forårs-SFO´en startede 1. marts. Det har været rørende at opleve, hvordan de stille og roligt er blevet indført i den helt nye verden – den første morgensamling oplevede de med åbne munde gennem glasruden fra SFO´en. Man bliver ydmyg ved tanken om, at Glasværket kan blive en væsentlig del af deres liv gennem de næste 10 år!

Arbejdsdagen kan godt bruge mere arbejdskraft!
I skrivende stund er tilmeldingen til arbejdsdagen 26. marts ikke overvældende. Måske er tilmeldings-spørgeskemaet i Viggo overset. Selv om fristen i dag udløb, håber vi på mange flere friske forældre, der har mulighed og lyst til (igen efter Corona-begrænsniger) at bidrage til fællesskabet. Stort set alle ansatte er med og står klar til at skabe rammen om en masse nyttige opgaver. Udover det nyttige er det lige så vigtigt at være sammen, lære hinanden at kende og vise børnene, at vi prioriterer fællesskabet og den skole højt, som er så stor en del af deres liv.
Lørdag den 26. marts kl. 9.00-15.00. Tilmeld på Viggo eller ring til kontoret.

Kommende bestyrelsesmøder:
5. april kl. 17.00-20.00
5. maj kl. 17.00-20.00
6. juni kl. 17.00-20.00
Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for alle interesserede, blot man tilmelder sig en uge før af hensyn til forplejningen.

Ordinær Generalforsamling den 28.04. kl. 19.00-21.30 (OBS: flyttet fra 7. april!)
Det er her, man får indblik i skoleårets udvikling – pædagogisk og økonomisk – gennem beretninger fra bestyrelsen og tilsynsførende. Og det er her, der er valg til skolens øverste myndighed, bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges blandt skolekreds-medlemmer, friskoleforældre og ODA-forældre!

Varme forårshilsner til alle!
Jens

Læs og download nyhedsbrev marts 2022 med alle billederne.